Construction update February 2015

งานภายนอก
เริ่มทาสีแล้วค่ะ
งานภายในดำเนินการตกแต่งพื้นที่ส่วนกลาง
ภายในห้องพัก -งานปูพื้นห้อง-ใส่กระจกอลูมิเนียม-ลงชุดเฟอร์นิเจอร์-งานสีรองพื้น