The Urban Property เยี่ยมและร่วมบริจาคให้กับ มูลนิธิสงเคราะห์เด็ก พัทยา วันที่ 30/5/56

คุณสมภพ วาณิชเสนี พร้อมด้วยพนักงาน บริษัท ดิ เออเบิ้ล พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด ได้เข้ามาเยี่ยมห้องเด็กอ่อนของมูลนิธิสงเคราะห์เด็ก พัทยา เพื่อมอบอ้อมกอดและรอยยิ้มสำหรับน้องเด็กกำพร้าวัยทารก และในโอกาสนี้ ทางคณะได้ให้เกียรติเป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารมื้อเย็นสำหรับเด็กรุ่นโต รวมถึงน้องๆ ที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน และบริจาคเครื่องอุปโภคบริโภค ตลอดจนทุนทรัพย์เพื่อเป็นทุนการศึกษาให้กับเด็กวัยเรียนอีกด้วย